zajęcia z dnia 20.01.2018

 1. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat wyglądu pracowni  artysty malarza na podstawie tekstu czytanego przez N. 
2.  Podawanie nazw przedmiotów znajdujących się w pracowni malarskiej.
3. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów z głoską l.
4. Wysłuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka W pracowni malarza.
5. Ćwiczenia grafomotoryczne.
6. Nauka pisania liter l, L na podstawie wyrazów lalka, Lena. 
7. Czytanie paradygmatów la,le,li,lu,ly,lo.
8. Praca plastyczna-  kartki z okazji dnia babci i dziadka.
9. Nauka piosenki o marynarzach.
PRACA DOMOWA
Ćwiczenia w pisaniu liter przygotowanych w zeszycie. Karty ćwiczeń cz.2  str.18 zad 1i 2. Str 19 zad 4. Str 20 zad 1 str 21 zad 4

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no