zajęcia z dnia 20.01.2018

J. polski

1. Dyktando ortograficzne 
2.Czytanie własnych opowiadań i wspólny wybór najciekawszego - wskazówki  do dalszego pisania , wybór osoby do dalszego pisania ...
 
3.Mitologia - co to jest mit ? epoka literacka -Antyk czyli  Starożytność ( stąd nazwa ) , przypomnienie jak napisać notatkę  , notowanie najważniejszych wydarzeń ...
Jan Parandowski -pisarz i tłumacz , który swoje dzieła poświecił przede wszystkim sztuce i literaturze starożytnej , jest autorem ,,Mitologii ``
 
Poznanie treści mitu o :
 -wojnie trojańskiej ( Helena , Parys , Achilles , Kasandra , drewniany koń...)
 -o Edypie 
 -o Syzyfie 
 
4. ,, Pan Tadeusz `` A.Mickiewicza  -dalsza część filmu 
Zadanie domowe :
Napisz streszczenie jednego , wybranego mitu według wskazówek formy wypowiedzi pisemnych - ksero , korzystaj z pisanych przez siebie notatek ...
Proszę o uzupelnienie brakujących zadań domowych .
 
Pytania do testu , 17 luty br.
 
1.Gramatyka - odmienne i nieodmienne części mowy oraz odmiana przez przypadki . 
2. Wymień 4 epoki literackie .
3.Napisz co wiesz o Janie Kochanowskim ? 
4. Jakie utwory tworzył ? 
5.Ulubione drzewo Jana Kochanowskiego ?
6. Co to jest fraszka  i wymień  tytuły , choć dwóch , autorstwa J.Kochanowskiego  ?
7. Jaki miał powód do tworzenia trenów ?
8.Wymień główne rodzaje literackie .
9 Co to jest liryka ?
10.Podaj dwa przykłady uosobienia lirycznego .
11.Co to jest proza ?
12.Autor ,,Balladyny`` i w jakiej epoce literackiej żył i tworzył ?
13. Opisz główną problematykę w ,,Balladynie ``.
14.Wypisz trzy przykłady związków frazeologicznych .
15. Polski autor ,,Mitologii ``.
16.Znaczenie trudnych wyrazów .

Historia
Temat- bunt Grudniowy 1970

- omówienie praskiej wiosny 1968
- Opis sytuacji w Polsce 1970
- Projekcja filmu - wydarzenia grudniowe 1970

- Jakub Markulak  - Zygmunt Szendzielarz
- Dawid Willman - Józef Kuraś
- Marcel Wiśniewski - Jan Piwnik

Na następnych zajęciach będziemy mówili o Marynarce Wojennej RP w latach 1918 - 1939

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no