zajęcia z dnia 20.01.2018

Wskazywanie bohaterów,czasu i miejsca akcji w opowiadaniu Z. Staneckiej Basia i telefon.Wypowiedzi uczniów na temat kłamstwa i emocji z nim związanym.Czytanie opowiadania z podziałem na role.Pisownia wyrazów z ch po spółgłosce s.Wypowiedzi na temat inscenizacji Kłamstwo ma krótkie nogi.Doskonalenie techniki czytania z podziałem na role.Wysłuchanie wiersza W.Badalskiej Jakie to wszystko ciekawe.Zapoznanie z zasadą ortograficzną dotyczącą  zakończeń wyrazów na ch. Uzupełnianie  tekstu liczebnikami.Formułowanie zdań  informacyjnych,wykrzyknikowych. Łączenie pytań zgodnych  z nazwą części mowy.Wielka litera.Parki narodowe.Rozwiązywanie rebusu.Utrwalanie wiadomości na temat;rzeczowników ,przymiotników, czasowników, przysłówków i liczebników.

Praca domowa
Karty ćwiczeń  strona 25 ćwiczenie 3,4
strona 26 ćwiczenie 1,2 
Podręcznik strona 32- Jakie to wszystko ciekawe -proszę nauczyć się czytać
Proszę nauczyć się trzech zwrotek piosenki  Bandera w słońcu  (youtube)

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no