zajęcia z dnia 21.10.2017

J.polski

1) Sprawdzenie zadania domowego + dyktando "Wiewiórki" +gramatyka

(czasownik +rzeczownik - "Dyktanda i zabawy..." - str. 6

ćwiczenia gramatyczne  -"Daję słowo 4" - str. 43-58 +"Język polski 4"  str. 25

2) c.d epoki literackie

"Balladyna" c.d. audiobook

3)c.d. Jan Kochanowski  - mistrz z Czarnolasu

fraszka "Na lipę" - analiza utworu

fraszka "Na zdrowie" - analiza utworu

podmiot liryczny, uosobienie - lipa (przyjmuje cechy ludzkie)

archaizmy, poetycki obraz wsi

* hesperyjski sad - mitologiczny ogród, w którym rosły m.in złote jabłka

4) Rodzaje i gatunki literackie: liryka, epika, dramat

trudne wyrazy: strofa, wers, itp., itd., np., m.in., pt.;

Zadanie domowe:

1) Wypisz 10 czasowników ze słownika ortograficznego i uzupełnij poniższe zdanie:

W słownikach czasowniki występują w formie...

(dział gramatyka)

2) Ćwiczenia gramatyczne (ksero) - dział gramatyka

(rozwiązać i wkleić do zeszytu)

3) Przygotuj notatkę o przymiotniku i liczebniku (dział gramatyka)

4) 15-20 minutowe czytanie wybranej książki i stworzenie krótkiego planu wydarzeń w punktach;

5) Dla chętnych na ocenę celującą (6) - naucz się na pamięć trenu VIII oraz pierwszej strofy fraszki "Na zdrowie".

Szanowni Rodzice!

Program klasy 7. i gimnazjum nie zawiera już prawie gramatyki i ortografii na poziomie szkoły polonijnej, jednak decyduję się na powtarzanie i utrwalanie przez cały rok szkolny tych działów. Zatem proszę o cierpliwość, szczególnie Rodziców gimnazjalistów. (Rodzice uczniów kl. 7. już orientują się w metodach mojego nauczania).  Muszę poznać uczniów, ich możliwości i chęci. Jakiekolwiek powtórki nigdy nie zaszkodzą. Jeśli poziom uczniów będzie mnie zadowalał, wtedy możemy głębiej sięgać do tajników gramatyki polskiej (np. przydawka, imiesłowy...)

Proszę również o sumienność w kontroli odrabiania zadań domowych przez uczniów. Utrwalanie i powtarzanie materiału bardzo zaprocentuje w przyszłości...

Z poważaniem

Mirka Pustkowska

Wiedza o Polsce

1) Kongres wiedeński

zagadnienia: postanowienia kongresu wiedeńskiego kształtujące nowy porządek polityczny i granice w Europie w pierwszej połowie XIX wieku; zasada restauracji, legitymizmu i równowagi europejskiej, Święte Przymierze;

Na zajęciach wykonano zadania: 1, 2 z zeszytu ćwiczeń.

2) Rewolucja przemysłowa i nowe idee polityczne

zagadnienia: narodziny przemysłu, industrializacja, urbanizacja, kapitalizm, proletariat, najważniejsze wynalazki  XIX wieku i ich twórcy, liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, komunizm;

Na zajęciach wykonano zadania 1, 2, 3, 4 z zeszytu ćwiczeń.

Praca domowa

1) Wykonaj zadanie 4. (a. b. c.) z zeszytu ćwiczeń do historii dla klasy 7.  str. 5

2) Przeczytaj jeszcze raz informacje z podręcznika str. 28-31 i wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 z zeszytu ćwiczeń do historii dla klasy 7. str. 10-11.

UWAGA!

Gdyby się zdarzyło, że ktoś nie ma jeszcze zeszytu ćwiczeń do klasy 7, proszę o informację na adres e-mail. Zeskanuję odpowiednie strony i prześlę, żeby można było wykonać pracę domową.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no