Zajęcia z dnia 21.10.2017

J. polski

1) Sprawdzenie zadania domowego + dyktando "Wiewiórki" +gramatyka

(czasownik +rzeczownik - "Dyktanda i zabawy..." - str. 6

ćwiczenia gramatyczne  -"Daję słowo 4" - str. 43-58 +"Język polski 4"  str. 25

 

2) c.d epoki literackie

"Balladyna" c.d. audiobook

 

3)c.d. Jan Kochanowski  - mistrz z Czarnolasu

fraszka "Na lipę" - analiza utworu

fraszka "Na zdrowie" - analiza utworu

podmiot liryczny, uosobienie - lipa (przyjmuje cechy ludzkie)

archaizmy, poetycki obraz wsi

* hesperyjski sad - mitologiczny ogród, w którym rosły m.in złote jabłka

 

4) Rodzaje i gatunki literackie: liryka, epika, dramat

trudne wyrazy: strofa, wers, itp., itd., np., m.in., pt.;

 

Zadanie domowe

1) Wypisz 10 czasowników ze słownika ortograficznego i uzupełnij poniższe zdanie:

W słownikach czasowniki występują w formie...

(dział gramatyka)

2) Ćwiczenia gramatyczne (ksero) - dział gramatyka

(rozwiązać i wkleić do zeszytu)

3) Przygotuj notatkę o przymiotniku i liczebniku (dział gramatyka)

4) 15-20 minutowe czytanie wybranej książki i stworzenie krótkiego planu wydarzeń w punktach;

5) Dla chętnych na ocenę celującą (6) - naucz się na pamięć trenu VIII oraz pierwszej strofy fraszki "Na zdrowie".

 

Szanowni Rodzice!

 

Program klasy 7. i gimnazjum nie zawiera już prawie gramatyki i ortografii na poziomie szkoły polonijnej, jednak decyduję się na powtarzanie i utrwalanie przez cały rok szkolny tych działów. Zatem proszę o cierpliwość, szczególnie Rodziców gimnazjalistów. (Rodzice uczniów kl. 7. już orientują się w metodach mojego nauczania).  Muszę poznać uczniów, ich możliwości i chęci. Jakiekolwiek powtórki nigdy nie zaszkodzą. Jeśli poziom uczniów będzie mnie zadowalał, wtedy możemy głębiej sięgać do tajników gramatyki polskiej (np. przydawka, imiesłowy...)

Proszę również o sumienność w kontroli odrabiania zadań domowych przez uczniów. Utrwalanie i powtarzanie materiału bardzo zaprocentuje w przyszłości...

Z poważaniem 

Mirka Pustkowska

Historia

1.2. Stalinizacja Polski w latach 1944 - 1956.

- sytuacja polityczna w kraju

- tworzenie pierwszych instytucji państwowych

- tworzenie się partii politycznych

- więźniowie polityczni - Emil Fieldorf :Nil", Witold Pilecki

- gra edukacyjna "Znaj znak" utrwalająca wiedzę na temat symboli historycznych

Praca domowa:

- Napisać w kilku punktach o nacjonalizacji przemysłu

- Znaleźć w swojej rodzinie i opisać w kilku zdaniach historię rodzin przesiedlonych z Kresów Wschodnich na tereny zachodnie Polski (po II wojnie światowej). 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no