zajęcia z dnia 20.10.2018

Język polski

Pisemne formy wypowiedzi - SPRAWOZDANIE z filmu pt.: ,, Kamienie na szaniec ``- A. Kamińskiego  .
Ważne elementy występujące w sprawozdaniu  - forma ustna i pisemna sprawozdania , przydatne słownictwo .

      2. Zeszyt ćwiczeń - str.82 , rozwiązywanie ćwiczeń nr 1 , 2 , 3 -  poprawne pisanie sprawozdania .

       3.Gramatyka - utrwalanie wiedzy o odmiennej części mowy - Rzeczownik  :
        rodzaje w l.poj . i l.mn. , liczby : poj. i mn. , odmiana przez przypadki .
       CUDZYSŁÓW - to para znaków interpunkcyjnych do wyodrębniania cytatów , cudzych wypowiedzi , tytułów …
         TRUDNE : Odmiana przez  przypadki wyrazu : cudzysłów
        Uwaga : w Dopełniaczu - kogo ? czego ? ( nie ma ) mówimy wyłącznie ,, cudzysłowu ``, nie zaś ,, cudzysłowa `` lub ,, cudzysłowia ``. W Miejscowniku   o kim ? , o czym ? ( mówimy )  natomiast zawsze :  ,,  o cudzysłowie `` .

Pisownia rzeczownika z - NIE  .
Rzeczowniki  z przeczeniem ,, nie `` piszemy łącznie .
Rzeczownik w zdaniu często pełni rolę PODMIOTU .

4.Wiersz Tadeusza Różewicza pt. : ,, Warkoczyk ``- wstrząsający obraz obozu koncentracyjnego i jego ofiar …
Trudne wyrazy : szaniec - to nasyp ziemny , usypany wał ziemi .

Zadanie domowe :
Zeszyt ćwiczeń str. 82 ćw. 4
Zeszyt ćwiczeń str .34 ćw. 4 , 5  
Wszystkich uczniów proszę o uzupełnienie brakujących notatek w swoich zeszytach .

Historia
Polacy wobec okupacji
zagadnienia: postawa Polaków wobec okupacji, tragedia Zamojszczyzny, zagłada polskich Żydów, powstanie w getcie warszawskim, Polacy wobec Holokaustu, rzeź wołyńska

Zadanie domowe
Przeczytaj informacje ze stron 80-86 w podręczniku

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no