zajęcia z dnia 20.10.2018

Wypowiedzi uczniów inspirowane wierszem Marii Kownackiej W spi­żarni. Omówienie sposobów przechowywania zapasów na zimę. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu czytanego przez nauczyciela. Ćwiczenia w czytaniu. Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską j. Pisanie i czytanie wyrazów z literą j, J. Łączenie modeli głoskowych z rysunkami.

Praca domowa

Proszę uzupełnić ćwiczenia na stronie 47,48

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no