zajęcia z dnia 20.10.2018

Temat: W zgodzie z przyrodą

1. Przedmioty z odzysku - rozmowa na temat ilustracji śmieciowego potwora oraz wysłuchanego wiersza Danuty Wawiłow „O Fabianie”.  Wykorzystanie odpadów do produkcji artykułów wtórnych.
2. Rzeczowniki jako nazwy rzeczy, roślin, zwierząt i osób, rozpoznawanie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczownika.
3. Cechy charakterystyczne pór roku na podst. ilustracji. Słuchanie odgłosów wiatru. Co zmienia się w przyrodzie jesienią na podstawie wiersza „Drzewa” M. Strzałkowskiej.
4.  Nazywanie drzew iglastych i liściastych na ilustracjach, rozpoznawanie po owocach i liściach, nazywanie owoców drzew. Podpisywanie ilustracji wyrazami i zdaniami  – ćwiczenia utrwalające pisownię dwuznaków. Kolorowanie liści dębu i klonu.
5.  Zabawa ruchowa przy piosence „Leśny pląs na dzień dobry”.
6.  Co słychać w lesie nocą? Zachowania i odgłosy zwierząt.
7.  Drzewa. Rozmowa na temat, co nam dają drzewa – na podstawie wysłuchanego tekstu i doświadczeń  uczniów. Podawanie nazw zwierząt i roślin występujących w lesie. Słuchanie tekstu informacyjnego o drzewach.
8.  Zachowanie w lesie i niebezpieczeństwa, które mogą nas spotkać w lesie, drzewa – rekordziści, odgłosy lasu.
9.  Śpiewanie piosenki „Jesienny kujawiaczek”.
10. Zabawy podwórkowe.
11. Grzyby trujące i jadalne na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Grzyby” oraz prezentacji komputerowej i atlasu grzybów. Zapoznanie się z budową grzyba.
12. Muchomory – cechy charakterystyczne, praca plastyczna, wycinanie, klejenie.
13. Wprowadzenie dź, Dź, dzi, Dzi, pisanie wyrazów i zdań.
14. Czytanie ze zrozumieniem zdań.
15. Przygotowania do akademii 11 listopada – przydział ról, przypomnienie wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”, śpiewanie piosenki „Nasze polskie ABC”, recytacja wiersza „Mówię po polsku”.  Tort dla Niepodległej, symbole narodowe

Praca domowa

Uzupełnić Karty ćwiczeń kl. 1 cz. 5 s. 26-28, ćw. 8,9 s. 29, ćw. 1 s. 40, 2 i 3 s. 41
Czytać  Karty cz.5 s. 78
Przynieść zasuszone chociaż przez kilka dni liście drzew np.
klonu, brzozy, dębu, wierzby, umieć je nazwać.
Utrwalać podane teksty wierszy i piosenek do akademii z okazji
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no