zajęcia z dnia 20.10.2018

 1. Opisywanie symboli narodowych: godła i flagi.

 2. Przypomnienie hymnu narodowego.

 3. Uzupełnianie tekstu wyrazami z ramki.

 4. Rysowanie po śladzie konturów orła, kolorowanie godła.

 5. Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat wycieczki do lasu na podstawie tekstu i ilustracji z podręcznika oraz własnych doświadczeń.

 6. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.

 7. Opisywanie szałasu na podstawie ilustracji.

 8. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską sz.

 9. Przepisywanie zdań.

 10. Ćwiczenia grafomotoryczne .

 11. Nauka pisania dwuznaków sz, Sz na podstawie wyrazów szyszka, Szymek

 12. Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat upodobań żywieniowych oraz jedzenia słodyczy na podstawie ilustracji, przeczytanego tekstu i własnych doświadczeń.

 13. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z cz.

 14. Doskonalenie techniki czytania tekstów na różnych poziomach.

 15. Nauka pisania dwuznaków cz, Cz na podstawie wyrazów czekolada, Czesia.

 16. Gimnastyka oka i języka.

 17. Analiza wzrokowo-słuchowa wyrazów z dź, dzi.

 18. Układanie historyjki z wykorzystaniem wyrazów z dź.

 19. Czytanie ze zrozumieniem.

 20. Łączenie podpisów z obrazkami.

 21. Wyszukiwanie dź, dzi w wyrazach.

 22. Łączenie zdań z odpowiednią ilustracją.

 23. Ćwiczenie grafomotoryczne.

 24. Nauka pisania dź, Dź na podstawie wyrazów dźwig, niedźwiedź oraz dzi, Dzi na podstawie wyrazów dziadek, Jadzia.

 25. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu y Analiza i synteza wyrazów z

 26. Nauka pisania dwuznaków dż, Dż na podstawie wyrazów.

Zad domowe

karty ćwiczeń cz V

str. 7,8,13,26,28,32,33

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no