zajęcia z dnia 20.10.2018

J.polski
Twórca i jego czasy- Ignacy Krasicki
zagadnienia: oświecenie, racjonalizm, empiryzm, sylwetka I. Krasickiego
Portret żony i męża w krzywym zwierciadle satyry Ignacego Krasickiego “Żona modna”
zagadnienia: satyra, komizm, karykatura
Kiedy pisać “I”, a kiedy “j”
zagadnienia - zasady pisowni -i, -ii oraz -ji w zakończeniach wyrazów

Zadanie domowe
Ćw 4,5,6,7 s. 92 w podręczniku. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Historia
Powstanie listopadowe. Przyczyny wybuchu powstania, sytuacja w kraju, przebieg powstania i wojny polsko-rosyjskiej.
Wielka Emigracja
  - migracja, emigracja, imigracja;
  - przyczyny Wielkiej Emigracji, działalność Polaków na emigracji;

Zadanie domowe:
Zeszyt ćwiczeń s.20 ćw.1,2, s.22 ćw.1,2.
Dla chętnych: przygotuj prezentację na temat sławnych Polaków Wielkiej Emigracji.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no