zajęcia z dnia 21.10.2017

1. Przygotowania do ślubowania - doskonalenie śpiewu piosenek „Jestem uczniem”, „Pierwszaczek”, kroków poloneza, recytacja wierszy.
2. Udział w spektaklu „Krawiec Niteczka” wg baśni Kornela Makuszyńskiego.
Rozmowa na temat przedstawienia, omówienie morału baśni.
Fragmenty spektaklu na stronie www.youtube.com/watch?v=z2VLW3UfSgE

3. Wypowiedzi uczniów na temat rodzajów map i ich przydatności. Obejrzenie kilku rodzajów map. Co oznacza kolor zielony, żółty, niebieski, czerwony, brązowy na mapie? Poznanie symboli na mapie Polski - wskazywanie miast, rzek, jezior, gór, mórz, nizin, wyżyn. Szukanie na mapie podanych nazw miast, stolicy Polski.
4. Czytanie tekstu przez nauczyciela i chętne dzieci P.s. 30 i rozmowa na jego temat. Porównanie map. Opisywanie drogi z użyciem kierunków: w prawo, w lewo, na wprost.
5. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa sylab i wyrazów z głoską m. Układanie modeli wyrazów z samogłosek i spółgłosek. Liczenie sylab i głosek w wyrazach. Nauka pisania liter m, M, pisanie po śladzie i przepisywanie. Śpiewanie sylab na melodię „Panie Janie”.
6. Kontrakt klasowy- wysłuchanie tekstu „Zupełnie jak dorośli”, układanie propozycji zdań
do kontraktu, współpraca w grupie, bezpieczeństwo, szacunek do innych.


 

Praca domowa:
Dokończyć pisanie w Karcie pracy. Napisać litery i sylaby w zeszycie.
ćw. 1, 2 s.30, strony 31-35.
Podręcznik s.32 ćw.1.
Utrwalić poznane piosenki i wiersze. Przynieść klej na zajęcia.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no