zajęcia z dnia 21.10.2017

J. polski

1) Jak napisać list elektroniczny (e-mail)?  - dokończenie tematu z poprzednich  zajęć

zagadnienia: budowa listu elektronicznego, przydatne zwroty grzecznościowe rozpoczynające i kończące e-mail;

2) Co to znaczy być sobą? Zofia Beszczyńska "Chciałabym"

zagadnienia: podmiot liryczny= osoba mówiąca w wierszu, wers, strofa (zwrotka), rymy, wiersz biały, wyjaśnienie terminu "kompleksy" oraz związków wyrazowych:  "wpędzić w kompleksy", "mieć kompleksy na punkcie czegoś", pozbyć się kompleksów", "popaść w kompleksy";

3) Lekcja tolerancji - Stanisław Sojka "Na miły Bóg"

zagadnienia: wyjaśnienie terminu "tolerancja", synonimy tego pojęcia, wyjaśnienie zwrotów: "Na miły Bóg", "mówić otwarcie", "budować ściany wokół siebie", "zamykać się na kogoś";  wysłuchanie muzycznej wersji utworu w wykonaniu Stanisława Sojki.

4) W trosce o poprawność językową. Powtórzenie wiadomości o odmiennych częściach mowy.

zagadnienia:

*czasowniki:

- nazywają czynności i stany; odpowiadają na pytania co robi? co się z nim dzieje?; występują w formie nieosobowej (bezokoliczniki) i osobowej; odmieniają się przez liczby (pojedynczą i mnogą), osoby, czasy (przeszły, teraźniejszy, przyszły: prosty (zaśpiewam) i złożony (będę śpiewała), rodzaje (męski, żeński i nijaki w liczbie pojedynczej oraz męskoosobowy i niemęskoosobowy w liczbie mnogiej) - tylko w czasie przeszłym i niektórych formach czasu przyszłego; 

 *rzeczowniki: 

- nazywają osoby, rzeczy, rośliny zwierzęta, miejsca, pojęcia, zjawiska; odpowiadają na pytania kto? co?; dzielą się na własne (Barbara, Gdańsk) i pospolite (imię, miasto); odmieniają się przez liczby i przypadki; nie odmieniają się przez rodzaje - rodzaj jest już w nie wpisany;

*przymiotniki:

- nazywają cechy osób, przedmiotów, zjawisk, roślin i zwierząt; odpowiadają na pytania jaki?, jaka?, jakie?; odmieniają się przez liczby, przypadki, rodzaje (męski, żeński, nijaki w liczbie pojedynczej oraz męskoosobowy i niemęskoosobowy w liczbie mnogiej); podlegają stopniowaniu (stopniowanie proste - regularne i nieregularne oraz stopniowanie opisowe);

*liczebniki:

- nazywają liczby i kolejność; odpowiadają na pytania ile?, który z kolei?; dzielą się na liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe; odmieniają się przez przypadki, liczby - tylko liczebniki porządkowe, rodzaje - tylko liczebniki główne i porządkowe;

Na zajęciach wykonano zadania 2, 6  z podręcznika str. 19

Zadanie domowe

1) Wyobraź sobie, że przewodniczysz samorządowi klasowemu. Napisz e-mail do wychowawcy zawierający propozycję zorganizowania wycieczki do kina w Dniu Dziecka. ( dla tych, którzy nie dokończyli ćwiczenia na lekcji)

2) Wykonaj zadania  2, 8, 10, 11, 12 z zeszytu ćwiczeń dla klasy 6. - rozdział I - Powtórzenie wiadomości o odmiennych częściach mowy. Początek na str. 6

3) Naucz się na pamięć nazw przypadków,  ich skrótów oraz pytań, na jakie odpowiadają (Mianownik (M.) kto? co?, Dopełniacz (D.)  kogo? czego? nie ma, itd.) Zrób również notatkę w zeszycie.

Szanowni Państwo!

21 października dzieci otrzymały poprawione i ocenione kartkówki, sprawdzające stopień opanowania materiału z zakresu pisowni "nie" z różnymi częściami mowy. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z pracami dzieci, podpisanie ich i  dostarczenie z powrotem do szkoły.

UWAGA!

Próba przed obchodami rocznicy Odzyskania Niepodległości odbędzie się 4 listopada o godz. 9:00 (przed lekcjami). Dotyczy dzieci biorących udział w akademii.

Historia

Temat: Kultura szlachecka cd.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no