zajęcia z dnia 22.10.2016

Historia

1. Ojczyzna jako kraj urodzenia, naszych przodków 

    Mała ojczyzna – miejsce bardzo bliskie każdemu z nas

2. Patriotyzm oraz patriotyzm lokalny 

    Polacy jako naród , tradycje małych ojczyzn . 

    Polskie dziedzictwo narodowe: kultura narodowa oraz jej wielcy twórcy.

Zadanie domowe

Wymień 3 wielkich polskich twórców znanych w świecie, kim są lub byli?

Uwaga

Bardzo proszę uczniów , którzy byli nieobecni na zajęciach o uzupełnianie brakujących wiadomości w swoich zeszytach. 

Rozmawialiśmy o prawach i obowiązkach każdego ucznia i jest to jeden z podstawowych obowiązków ucznia. Na koniec półrocza wiedza oraz prowadzenie zeszytu jest kluczem do oceny. 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no