zajęcia z dnia 23.03.2019

Wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu i ilustracji. Ćwiczenia przygotowujące do wprowadzenia liter f, F. Analiza i synteza wyrazów z gło­ską f. Nauka czytania wyrazów z literami f, F. Ćwiczenia w czytaniu. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowują­ce do nauki pisania liter f, F. Nauka pisania liter f, F na podstawie wyrazów foka, Franek. Czytanie wyrazów, przeliczanie w nich liter.    Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Wyszukiwanie na ilustracji i w tekście wyrazów z głoską w. Ćwiczenia grafomotoryczne przygoto­wujące do nauki pisania liter w, W. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską w. Nauka pisania liter w, W na podstawie wyrazów worek, Wojtek. Czytanie ze zrozumieniem. Czytanie i przepisywanie zdania. Doskonalenie umiejętności czytania tekstów na różnych poziomach.
Słuchanie baśni Nowe szaty cesarza Hansa Christiana Andersena. Bawimy się z Noni. Wykonywanie robota z surowców wtórnych.
Praca domowa
Proszę nauczyć się czytać- karty ćwiczeń strona 81 literka F ,napisać wyrazy w zeszycie.
Karty ćwiczeń strona 32 ćwiczenie 2, strona 33 ćwiczenie 5, strona 34 ćwiczenie 2.
Na następnych zajęciach na głównym korytarzu o godzinie 9:50 odbędzie się spotkanie  z pisarką Anną Onichimowską .Będzie możliwość zakupu książek  tylko za gotówkę.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no