zajęcia z dnia 23.03.2019

Tworzenie i zapisywanie rodziny wyrazów: historia i herb.
Wskazywanie nazw ludzi, zwierząt i rzeczy.
Ćwiczenie utrwalające pisownię wyrazów wielką literą.
Tropimy gramatykę – wprowadzenie rodzajów  rzeczownika.
Zapisywanie rzeczowników z podziałem na rodzaje.
Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem i czytaniu wspak.
Wypowiedzi U. na temat zwierząt, ich zwyczajów i sposobów opieki nad nimi na podstawie Wywiadu z weterynarzem.
Piszemy poprawnie – pisownia wyrazów z ch niewymiennym.
Czytanie ze zrozumieniem informacji o różnych rasach psów.
Zapisanie zdań na temat: Jak psy pomagają ludziom.
Wysłuchanie tekstu czytanego przez N. o najciekawszych zamkach w Polsce.
Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku – nazwy ludzi.
Wielka litera w pisowni nazw geograficznych.
Rozmowa na temat treści wierszy Danuty Wawiłow , Kurka Złotopiórka.
Wyszukiwanie wskazanych przez N. fragmentów bajki Szewczyk Dratewka Marcina Przewoźniaka.
Wykonanie książeczki o Dratewce.
Tropimy gramatykę – czasownik.
Wysłuchanie tekstu Raz przegrana, raz wygrana z cyklu  „Listy od Hani i Henia” i rozmowa na temat porażki i sukcesu.
Wypowiedzi U. na temat gier rodziców i dziadków.

ZADANIE DOMOWE
Powtórzenie rodzajów rzeczownika zapisanych w zeszycie.
Zeszyt ćwiczeń  str 32-33 cz.II
Przypominam o spotkaniu z autorką o godz. 10. Spotykamy się wszyscy o godz. 9.50

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no