zajęcia z dnia 23.11.2019

Kolory i zapachy jesieni
1. Zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, zachowania zwierząt.
2.Próba wyjaśnienia przyczyny gubienia liści przez drzewa na podstawie tekstu Wojciecha Mikołuszki „Jak liście odpadają z drzew?”
3.Układanie i przepisywanie krótkiej notatki o jesieni. Wyrazy z ó, rz, -ów.
4.Czasowniki – wyszukiwanie w tekście, odmiana przez osoby w czasie teraźniejszym, utrwalenie pisowni z zakończeniem – uje.
5.Czytanie wiersza D. Gellnerowej „Jesień u fryzjera”. Doskonalenie techniki czytania na różnych poziomach. Barwy pór roku.
6. Rysunkowe zagadki – odkodowywanie, kolorowanie liści, uzupełnianie ich nazw.
7.Utrwalanie piosenki „W kasztanowym mieście”.
8. Praca plastyczna – Zasypianie jeża.
9.Rozmowa na temat zapachu różnych produktów. Czytanie opowiadania Ewy Stadtmüller „Zapach jesieni”. Rozmowa kierowana pytaniami N. na podstawie przeczytanego tekstu. Udzielanie odpowiedzi na pytanie „Czym, według ciebie, pachnie jesień?".
10. Łączenie w pary rzeczowników z przymiotnikami. Układanie pytań do podanych zdań.
11. Rozmowa na temat potrzeb i sposobów przechowywania żywności.
12.Czytanie ze zrozumieniem tekstu „Sposoby konserwowania żywności”. Wskazywanie w nim czasowników. Zapisywanie zdań w czasie przeszłym.
13. Zabawa „Pomidor”, „Głuchy telefon”.
14. Wysłuchanie opowiadania „Czipsy z marchewki” z cyklu „Listy od Hani i Henia”. Rozmowa na temat właściwego odżywiania.
15.Czytanie ze zrozumieniem przepisów na surówki. Wyjaśnienie słowa „mizeria”.
16.Głośne czytanie wiersza Danuty Wawiłow „Człowiek ze złotym parasolem”. Czasowniki w wierszu.
17. Przysłówek – wprowadzenie, tworzenie od przymiotników.
18.Zanurzamy się w jesieni – prezentacja wybranych utworów o jesieni z miesięcznika dla dzieci „Świerszczyk” z 1.10.2019 r. .

Praca domowa:
ćw. 1, 2, 3 s. 44  oraz ćw. 1, 2 s. 80, utrwalić piosenkę „W kasztanowym mieście”.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no