zajęcia z dnia 23.11.2019

 

1. Lekcja powtórzeniowa.
2. Posłuchanki -” Na niezgodę życia szkoda” - czytanie tekstu z podziałem na rolę.
3. Dyskusja na temat kłótni i nieporozumień.
3. Ćwiczenia z dodawania i odejmowania w zakresie do 20.
4. Przygotowania do przywitania pierwszoklasistów przez naszą klasę -wierszem i piosenką.
Pasowanie na ucznia  14.12.2019.
5. Ćwiczenia polegające na układaniu pytań które pasują do konkretnych zdań. Użycie odpowiednich znaków na końcu zdania.
6. Ćwiczenia - zapoznanie z czasem teraźniejszym i przeszłym w oparciu o budowanie zdań ( teraz i wczoraj).
7. Pogadanki o życzliwości , uprzejmości i złym zachowaniu.

Zadanie domowe:
Uzupełniamy ćwiczenia do str. 97 - w miarę możliwości! -
Ćwiczymy czytanie od str. 98 do 113 - w miarę możliwości - do 14.12.2019
Czytamy -Szewczyk Dratewka
Ponadto dzieci  w zeszycie w trzy linie mają napisane zdanie- do którego mają ułożyć pytania  z podanymi pytajnikami.
DODATKOWO !Dla chętnych! - można ułożyć samemu zdanie i napisać do niego pytania.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no