zajęcia z dnia 23.11.2019

Wysłuchanie czytanego przez nauczyciela wiersza Gazeta .Próba odpowiedzi na pytanie: Co to jest makulatura? Rozmowa na temat wiersza Danuty Wawiłow O Fabianie .Wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji oraz wskazywanie rymów Ulica Ciekawych Wyrazów – surowce wtórne. Wykorzystanie odpadów do produkcji artykułów wtórnych. Rzeczownik w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej. Rozwiązywanie rebusu. Wybór wyjaśnienia terminu makulatura .

Praca domowa
Napisz w zeszycie zaproszenie dla wybranej osoby. (podręcznik strona 56)
Karty ćwiczeń -ćwiczenie 1,2-strona 58,ćwiczenie 1,2,3,4-strona 65,ćwiczenie 1,2-strona 66

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no