zajęcia z dnia 23.11.2019

Język polski
1.Odmienne części mowy : Czasownik - c.d.
Odmiana przez liczby i czas .
2. Bezokolicznik - bezosobowa forma czasownika .
Ćwiczenia z czasownikiem i bezokolicznikiem .
3. Głośne czytanie fragmentu opowiadania ,, Akademia Pana Kleksa `` Jana Brzechwy -podr. str. 89
Zapis w zeszycie  o zawartej treści w opowiadaniu - cz.1
4. Słuchanie powieści ,, W pustyni i w puszczy `` H.Sienkiewicza  - 30 min.audiobook .
Wdrażanie uczniów do słuchania ze zrozumieniem . pobudzania ich wyobraźni …
Trudne wyrazy :
pasja , pasjonować się

Zadanie domowe :
Wypisz do zeszytu  czasowniki i bezokoliczniki  zawarte w  tekscie  (wklejony do zeszytu ) .
Przy każdym z nich określ czas: teraz., przeszły i przyszły .
Czy w bezokoliczniku możemy też określić czas ? Jeśli nie możemy to napisz dlaczego ?

Wszyscy uczniowie mają obowiązek czytania książki w języku polskim min.10 min. dziennie . Jest to najlepsza metoda nauczania języka .

W sobotę proszę o zapisanie w zeszycie tytułu opowiadania po polsku ,które obecnie czytasz ...Po świętach Wasi Rodzice poświadczą o tym ….

Historia
1.2. Bolesław Chrobry -  syn Mieszka I,  pierwszy koronowany król Polski  .

Zadanie domowe
Przeczytaj w podr. str 44-47 wiadomości o Bolesławie Chrobrym
Napisz w zeszycie dlaczego Bolesław otrzymał przydomek Chrobry ?


 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no