zajęcia z dnia 23.11.2019

Historia
Świat po II wojnie światowej.
Powojenny podział świata
-skutki wojny
-Europa po 1945 r., nowe granice
-konferencja w Poczdamie
-strefy okupacyjne w Niemczech - strefy wpływów
-procesy norymberskie niemieckich zbrodniarzy wojennych
-plan Marshalla
-powstanie ONZ

Początek zimnej wojny
-ekspansja komunizmu w Europie, strefy wpływów Stalina i ZSRR
-Doktryna Trumana
-żelazna kurtyna i zimna wojna
-Berlin Zachodni i kryzys berliński, powstanie dwóch państw niemieckich, budowa muru berlińskiego 

Zad. dom.
Zeszyt ćwiczeń s. 44 ćw. 2
S. 46 ćw.1 oraz s. 47 ćw. 6

J. polski
Adam Mickiewicz - autor polskiej epopei narodowej
Okoliczności powstania “Pana Tadeusza”
W kraju lat dziecinnych - “Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza (fragmenty Inwokacji)  - podr. s. 136-142
zagadnienia: sylwetka Adama Mickiewicza; terminy: inwokacja, apostrofa, epopeja, Wielka Emigracja; określenie nadawcy i odbiorców Inwokacji; wyjaśnienie, dlaczego polski autor zwraca się do Litwy, jako swej ojczyzny; charakterystyka kraju ojczystego;

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no