zajęcia z dnia 24.08.2019

Język polski
Wspomnienia z wakacji .
Wiersz K.I..Gałczyńskiego pt. ,,Wizyta ``- przypomnienie podstawowych zasad grzecznościowych , z dużym naciskiem na TOLERANCJĘ między nami …
Budowa wiersza - wers , zwrotka ,inaczej strofa .

Zadanie domowe :
Napisz w zeszycie  5 zdań o swoich wakacjach .

Szanowni Państwo ,  po dzisiejszych zajęciach jestem bardzo zadowolona z uczniów , to wspaniałe mądre dzieci,  bardzo zdolne i przesympatyczne . Z przyjemnością będę z Nimi pracować ...
Ze swojej strony zapewniam, że chcę dla Nich jak najlepiej, lecz  jestem omylna i popełniam błędy, z góry za nie przepraszam ...

Bardzo proszę o grube zeszyty do języka polskiego i pomoc w uzupełnieniu o dzisiejszą pracę pisemną ...Proszę się nie zrażać ilością pracy pisemnej na zajęciach , raz będzie jej więcej , raz mniej ...ale , proszę mi zaufać będzie coraz lepiej i sprawniej ...
Przykładam dużą uwagę do uzupełniania na bieżąco notatek w zeszycie ( nieobecność - notatki powinny  być uzupełnione w zeszycie we własnym zakresie )
Przekonacie się Państwo, że łatwiej będzie Im się uczyć , powtarzać materiał z dobrze prowadzonego zeszytu .

Drugim , obowiązkowym zeszytem jest zeszyt do dyktand , testów ….

Proszę również o podręczniki do języka polskiego .

O wszystkim będę informować Państwa na bieżąco .

 

Historia
Co to jest historia ?
Oś czasu .

Proszę o grube zeszyty do lekcji historii oraz uzupełnienie notatek z dzisiejszej lekcji .

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no