zajęcia z dnia 24.08.2019

J. polski
O powinności wobec drugiego człowieka na podstawie utworu Tadeusza Różewicza “Przepaść”
cele lekcji: doskonalenie sprawności czytelniczych, odczytanie metaforycznego sensu liryku, analiza utworu literackiego, formułowanie wniosków, udział w dyskusji,
Opisujemy świat za pomocą synonimów
cele lekcji: powtórzenie i utrwalenie wiadomości o synonimach (czym są, zasadność ich stosowania), umiejętne korzystanie ze słownika wyrazów bliskoznacznych, wzbogacanie swojego zasobu leksykalnego

Zadanie domowe
Jakie przepaście, różnice dzielą społeczeństwo, w którym żyjemy? Co zrobić, by je zlikwidować? Napisz wypracowanie w dowolnej formie.

Historia
Okres oświecenia w Polsce.
Kongres wiedeński.
Zadanie domowe

Przeczytaj rozdział 2, Rewolucja przemysłowa, str. 22/27.
Wyjaśnij pojęcie plebs.
Wykonaj ćwiczenie 4, str. 9, zeszyt ćwiczeń.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no