zajęcia z dnia 24.08.2019

Historia
Temat : Omówienie zajęć z historii w nadchodzącym roku szkolnym

Na przyszłe zajęcia proszę o obejrzenie filmu „Troja” z 2004 roku
Proszę sobie przybliżyć postać Aleksandra Macedońskiego

Lista lektur do przeczytania w tym roku szkolnym:
1- Gajusz Juliusz Cezar - Wojna Galijska
2- Gall Anonim - Kronika polska.
Proponuje żeby te książki były przeczytane do końca kwietnia następnego roku. Możecie znaleźć je w formie pdf.

Język polski
Zapoznanie uczniów  z  zakresem materiału do egzaminu z języka polskiego jako obcego Vg2.
Omówienie formy pisemnej i ustnej owego egzaminu. Rozwiązywanie przykładowych zadań zarówno z części pisemnej jak i ustnej.
Co to jest retoryka? Formy wypowiedzi ustnej.
Na kolejne zajęcia uczniowie mają przygotować" prasowke" dotycząca jakiegoś wydarzenia. Mogą posiłkować się tylko polskimi źródłami informacji.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no