zajęcia z dnia 24.08.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.Jak minęły wakacje?Swobodne wypowiedzi uczniów. Przypomnienie wiadomości z klasy pierwszej. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach. Opisywanie sza­łasu na podstawie ilustracji. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z gło­ską sz. Przepisywanie zdań. Ćwiczenia grafomotoryczne. Nauka pisania dwu­znaków sz, Sz na podstawie wyrazów szyszka ,Szymek. Opisywanie miejsca zamiesz­kania uczniów .  Przeliczanie sylab, głosek i liter w wyrazach zawierających dwuznak sz. Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat upodobań żywienio­wych oraz jedzenia słodyczy na podstawie ilustracji, przeczytanego tekstu i własnych doświadczeń. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z cz.  Nauka pisania dwuznaków cz, Cz na podstawie wyrazów czekola­da, Czesia. Gimnastyka oka i języka. Kolorowanie zakodowanej ilustracji kredka­mi .

Praca domowa
Proszę napisać podane wyrazy w zeszycie.
Karty ćwiczeń 5- klasa pierwsza strona 9 ćwiczenie 3,4.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no