Zajęcia z dnia 24.08.2019

Witamy w trzeciej klasie
1.      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
2.   Spotkanie z rodzicami uczniów.
3.   Żegnamy wakacje – wypowiedzi uczniów na temat sposobów spędzenia wakacji, wakacyjnych wyjazdów, odwiedzanych miejscowości, poznanych zabytków, kolegów.
4.      Wysłuchanie „Wiersza na pocieszenie Natalii Usenko. Wypowiedzi na temat uczuć towarzyszących uczniom po powrocie z wakacji.
5.   Leksykon – wyjaśnienie znaczenia wyrazów: klops, wers.
6.   Krajobrazy Polski - podawanie nazw charakterystycznych elementów typowych krajobrazów: nadmorskiego, nizinnego, górskiego.
7.      Zasady bezpiecznej wędrówki w górach. Słuchanie piosenki „Jak dobrze nam zdobywać góry”. Warunki życia, kultury i tradycji mieszkańców Podhala na podstawie ilustracji w podręczniku. Gwara góralska. Zapoznanie ze słowniczkiem gwary. Opis stroju góralskiego.
8.      Piszemy poprawnie – pisownia wyrazów z ó niewymiennym.
9.      Mapa fizyczna Polski. Wskazywanie na mapie fizycznej sposobów oznaczania poznanych krajobrazów. Legenda mapy. Odczytywanie informacji z mapy w podręczniku. Róża wiatrów – główne kierunki świata na mapie.
10.  Praktyczne określanie kierunków świata. Wyznaczanie kierunków świata za pomocą Słońca.
11.  Zabawy podwórkowe poznane w czasie wakacji.
12.  Łąka  i jej mieszkańcy – wypowiedzi uczniów na temat zwierząt i roślin występujących na łące na podstawie ilustracji w podręczniku i własnych doświadczeń. Wyjaśnianie znaczenia łąki dla ludzi i zwierząt.
13.  Czytanie ciche ze zrozumieniem opisu łąki, uzupełnianie ilustracji naklejkami zgodnie z opisem.
14.  Pisanie - uzupełnianie zdania o łące nazwami zwierząt. Uzupełnianie zdań opisujących motyla.
15.  Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstów Adama Wajraka „Czemu mąż lata jak szalony?” oraz „Osiedle pod specjalną ochroną”. Rozmowa kierowana pytaniami N. na temat zwyczajów lęgowych i życia czajek.
16.  Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstu Marii Terlikowskiej „Bocianie gniazdo” będącego fragmentem książki „ Drzewo do samego nieba”Ulica Ciekawych Wyrazów– wyjaśnienie znaczenia wyrazu kuźnia.  Ustne redagowanie wypowiedzi na temat przyczyn opuszczenia gniazda przez bociany.
17.  Wypowiedzi na temat przygotowań do podróży do Afryki na podstawie wiersza Aleksandry Gajewskiej „O Ludziku podróżniku”. Dokonywanie wyboru potrzebnych rzeczy na wyjazd. Nazywanie zwierząt egzotycznych. 
18.   Podróże po mapie - Odczytywanie informacji z mapy świata – wskazywanie kontynentów. Odczytywanie nazw oceanów.
19.    Wyszukiwanie w tekście „Ciekawe kropki ” informacji dotyczących techniki kropkowej używanej przez rdzennych mieszkańców Australii. Wypowiedzi uczniów na temat australijskich zwierząt i ich zwyczajów.
20.  Diagnoza na początku klasy trzeciej - samodzielne ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem, wybieranie, zapisywanie odpowiedzi wyrazami i zdaniami.

Praca domowa
Karty ćwiczeń kl. 2 cz. 5 s. 11 - 17
ćw. 2 s. 44
Ćw. 3, 4, 5 s. 47
Ćw. s. 54
Ćw. 1, 2 s. 58

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no