zajęcia z dnia 24.08.2019

1. Apel rozpoczynający rok szkolny.
2. Spotkanie z rodzicami.
3. Spisanie regulaminu klasy.
4. Moje wspomnienia z wakacji- zaznaczenie na mapie Polski  miejsc, które odwiedzili uczniowie.
5. Wysłuchanie ze zrozumieniem legendy M. Orłonia O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach.
6. Opowiadanie treści legendy o Piaście Kołodzieju.
7. Utrwalenie pisowni wielką literą wyrazów w tytułach oraz imion i nazwisk.
8. Zapoznanie się z definicją legendy.
9. Porządkowanie i zapisywanie kolejności wydarzeń w legendzie o Piaście Kołodzieju.
10. Rozmowa na temat igrzysk olimpijskich na podstawie tekstu Igrzyska olimpijskie.
11. Wyszukiwanie w tekście informacji na temat najważniejszych symboli olimpijskich.
12. Utrwalenie pisowni wielką literą nazw państw, narodowości i kontynentów.
13. Wysłuchanie tekstu Zawody z cyklu „Listy od Hani i Henia”.
14. Wypowiedzi U. na temat zasad zachowania się podczas zawodów sportowych.
15. Praca plastyczna - moje wspomnienie z wakacji.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no