Zajęcia z dnia 24.09.2016

Język polski
 
Tematy: Od litery do zdania.
                  W nowej szkole.
 Nauka o języku bez tajemnic: Od litery do zdania. Głoska, litera, sylaba, samogłoska.
Poznajemy i utrwalamy wiadomości : głoski, litery, samogłoski, sylaby,wyrazy, zdania.
Podział zdań ze względu na cel wypowiedzi, kolejność wyrazów w zdaniu, rozpoczynanie zdań wielką literą.
 
Czytamy tekst Barbary Gawryluk, „Wszystko jest inaczej!" Wiemy co to: czas i miejsce wydarzeń, bohater, opowiadamy o sytuacji przedstawionej w tekście. Piszemy jak wyglądałaby szkoła za 100 lat lub szkoła marzeń.
Praca domowa
Ćwiczenie 7 s. 45 w podręczniku i ćwiczenia 1-9 s. 7-11 w zeszycie ćwiczeń.
Przypominam o czytaniu lektury!

Historia

1.      Próby ustalenia skąd pochodzi moje nazwisko rodowe.

2. Potrzeby każdego człowieka: uznania i szacunku, bezpieczeństwa, samorealizacji, przynależności do rodziny i miłości w niej oraz potrzeby naturalne:  zaspokajanie głodu, pragnienie i sen .

Zadanie domowe

Spróbuj ustalić skąd pochodzi Twoje rodowe nazwisko? – odpowiedź ustna

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no