Zajęcia z dnia 24.09.2016

Układanie właściwych zakończeń zdań. Posługiwanie się ze zrozumieniem określeniami:

głoska,samogłoska,spółgłoska,sylaba i wyraz.Zapisywanie wielką literą nazwy miejscowości.Słuchanie tekstu Latarnie morskie.Swobodne wypowiadanie się na temat roli latarni i pracy latarnika.Dzielenie wyrazów na głoski,sylaby,litery.Utrwalanie znajomości kolejności liter w alfabecie.
Praca domowa
Proszę wykonać eksperyment -podręcznik strona 11-słona woda
- przepisać do zeszytu alfabet strona 14 - podręcznik
- nauczyć się czytać-Gdy zamierzasz przejść ulicę-podręcznik strona 18

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no