zajęcia z dnia 24.11.2018

Próba generalna przed pasowaniem na ucznia.

Ćwiczenia interaktywne w rozpoznawaniu rzeczowników.
Ćwiczenia interaktywne w rozpoznawaniu czasowników.
Ćwiczenia interaktywne w rozróżnianiu rzeczowników i czasowników.
Pasowanie na ucznia.
Wysłuchanie tekstu Odpoczywanie z cyklu „Listy od Hani i Henia”
Zapisywanie zdań z podanych sylab.
Tworzenie liczby mnogiej do podanych czasowników.
Czytanie ze zrozumieniem.
Próba odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy wypoczywać aktywnie.
Rozpoznawanie przedmiotów za pomocą zmysłów.
Zabawa „Uważaj, kałuża”.
Czytanie ze zrozumieniem informacji dotyczących zmysłów.
Zapisywanie nazw produktów o wskazanym smaku.
Układanie i zapisywanie zdania z rozsypanki wyrazowej.
Praca plastyczna moje zwierzątko.

Praca domowa
Nowi i Starzy Tropiciele str 38,40,41

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no