zajęcia z dnia 25.01.2020

J. polski

Listowna odpowiedź na kartki świąteczne od rówieśników  z Polski
zagadnienia: kompozycja i układ graficzny listu, formy grzecznościowe
Polska da się lubić
zagadnienia: ćwiczenie czytania ze zrozumieniem - podr. s. 155-157

Zadanie domowe
ćw. 5 s. 157 w podręczniku

Historia 

 1. Polski październik 

 • odwilż i destalinizacja

 • niezadowolenie ludności 

 • poznański czerwiec

 • dojście W. Gomułki do władzy 

 • przemiany społeczne i polityczne

 

 1. PRL w latach 1956-1970

 • Mała stabilizacja 

 • Polska szkoła filmowa

 • Sytuacja gospodarcza i ekonomiczną

 • Relacje z RFN

 • Relacje państwo- kościół 

 • Początek opozycji

 • Marzec 1968 - protesty studenckie, antysemicka nagonka

 • Grudzień 1970, strajki i zamieszki na Pomorzu, ofiary

 • Dojście E.  Gierka do władzy

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no