zajęcia z dnia 25.08.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Spotkanie z wycho­wawcą. Informacje organizacyjno-porządkowe. Przedstawienie się dzieci, wy­powiadanie swoich imion. Rozmowa na temat bezpiecznej drogi do szkoły i do domu.Zabawy integrujące zespół klasowy. Wielozdaniowe wypo­wiedzi na temat Piosenki na dobry początek Małgorzaty Strzałkowskiej i rysunku ilustrującego jej treść.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 11-ćwiczenie 2,3

strona 12 -ćwiczenie 1 i 2

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no