zajęcia z dnia 25.11.2017

Temat: W deszczowym rytmie
1. Czytanie poznanych tekstów z podręcznika.
2. Rozmowa na temat szarugi jesiennej, listopadowej pogody na podstawie własnych obserwacji oraz
wysłuchanych wierszy. Nazywanie elementów pogody. Kalendarz pogody - wycinanie i naklejanie
symboli zachmurzenia, opadów, wiatru. Zachęcenie do prowadzenia karty obserwacji pogody.
3. Zagadki o porach roku, miesiącach, elementach pogody.
4. Słuchanie i nauka piosenki „W deszczowym rytmie”. Wystukiwanie rytmu.
5. Czytanie sylab po krótkich ekspozycjach.
6. Wysłuchanie recytacji wiersza „Na straganie”.
- Dlaczego jemy warzywa i owoce w różnych postaciach?
- Co wykorzystano do zrobienia sałatki jarzynowej? Nazwy warzyw.
7. Piramida zdrowego odżywiania - pokaz i omówienie.
8. Analiza wzrokowa i słuchowa wyrazów z głoską i oraz j. Podział wyrazów na sylaby i głoski.
9. Wprowadzenie liter i, I oraz oraz j, J. Ćwiczenia grafomotoryczne przy tablicy – pisanie kredą liter i
połączeń w sylabach.Pisanie liter i sylab w liniaturze ćwiczeń i zeszytu.
10. Jesienne liście – obrysowywanie od szablonu, wyklejanie plasteliną.

Praca domowa:
Zaznacz zachmurzenie, opady i wiatr w Karcie obserwacji pogody od nauczyciela.
W zeszycie wpisz podane litery i wyrazy. Pracę zakończ dowolnym kolorowym szlaczkiem.
Czytaj codziennie jeden/dwa teksty drukowane i pisane w K. ćw. 1, 2 s.90, ćw. 3 s.91, s. 96,
97(M,T,I,J).
Powtórz słowa piosenki z zeszytu.
Wykonaj w K. ćw. na s. 40 – 42 oraz s. 44 - 47 (większość wykonywaliśmy w szkole).
Ćwiczenie dla chętnych s. 79.Temat: W deszczowym rytmie
1. Czytanie poznanych tekstów z podręcznika.
2. Rozmowa na temat szarugi jesiennej, listopadowej pogody na podstawie własnych obserwacji oraz
wysłuchanych wierszy. Nazywanie elementów pogody. Kalendarz pogody - wycinanie i naklejanie
symboli zachmurzenia, opadów, wiatru. Zachęcenie do prowadzenia karty obserwacji pogody.
3. Zagadki o porach roku, miesiącach, elementach pogody.
4. Słuchanie i nauka piosenki „W deszczowym rytmie”. Wystukiwanie rytmu.
5. Czytanie sylab po krótkich ekspozycjach.
6. Wysłuchanie recytacji wiersza „Na straganie”.
- Dlaczego jemy warzywa i owoce w różnych postaciach?
- Co wykorzystano do zrobienia sałatki jarzynowej? Nazwy warzyw.
7. Piramida zdrowego odżywiania - pokaz i omówienie.
8. Analiza wzrokowa i słuchowa wyrazów z głoską i oraz j. Podział wyrazów na sylaby i głoski.
9. Wprowadzenie liter i, I oraz oraz j, J. Ćwiczenia grafomotoryczne przy tablicy – pisanie kredą liter i
połączeń w sylabach.Pisanie liter i sylab w liniaturze ćwiczeń i zeszytu.
10. Jesienne liście – obrysowywanie od szablonu, wyklejanie plasteliną.
Praca domowa:
Zaznacz zachmurzenie, opady i wiatr w Karcie obserwacji pogody od nauczyciela.
W zeszycie wpisz podane litery i wyrazy. Pracę zakończ dowolnym kolorowym szlaczkiem.
Czytaj codziennie jeden/dwa teksty drukowane i pisane w K. ćw. 1, 2 s.90, ćw. 3 s.91, s. 96,
97(M,T,I,J).
Powtórz słowa piosenki z zeszytu.
Wykonaj w K. ćw. na s. 40 – 42 oraz s. 44 - 47 (większość wykonywaliśmy w szkole).
Ćwiczenie dla chętnych s. 79.Temat: W deszczowym rytmie
1. Czytanie poznanych tekstów z podręcznika.
2. Rozmowa na temat szarugi jesiennej, listopadowej pogody na podstawie własnych obserwacji oraz
wysłuchanych wierszy. Nazywanie elementów pogody. Kalendarz pogody - wycinanie i naklejanie
symboli zachmurzenia, opadów, wiatru. Zachęcenie do prowadzenia karty obserwacji pogody.
3. Zagadki o porach roku, miesiącach, elementach pogody.
4. Słuchanie i nauka piosenki „W deszczowym rytmie”. Wystukiwanie rytmu.
5. Czytanie sylab po krótkich ekspozycjach.
6. Wysłuchanie recytacji wiersza „Na straganie”.
- Dlaczego jemy warzywa i owoce w różnych postaciach?
- Co wykorzystano do zrobienia sałatki jarzynowej? Nazwy warzyw.
7. Piramida zdrowego odżywiania - pokaz i omówienie.
8. Analiza wzrokowa i słuchowa wyrazów z głoską i oraz j. Podział wyrazów na sylaby i głoski.
9. Wprowadzenie liter i, I oraz oraz j, J. Ćwiczenia grafomotoryczne przy tablicy – pisanie kredą liter i
połączeń w sylabach.Pisanie liter i sylab w liniaturze ćwiczeń i zeszytu.
10. Jesienne liście – obrysowywanie od szablonu, wyklejanie plasteliną.
Praca domowa:
Zaznacz zachmurzenie, opady i wiatr w Karcie obserwacji pogody od nauczyciela.
W zeszycie wpisz podane litery i wyrazy. Pracę zakończ dowolnym kolorowym szlaczkiem.
Czytaj codziennie jeden/dwa teksty drukowane i pisane w K. ćw. 1, 2 s.90, ćw. 3 s.91, s. 96,
97(M,T,I,J).
Powtórz słowa piosenki z zeszytu.
Wykonaj w K. ćw. na s. 40 – 42 oraz s. 44 - 47 (większość wykonywaliśmy w szkole).
Ćwiczenie dla chętnych s. 79.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no