zajęcia z dnia 25.11.2017

Zapoznanie z informacjami na temat zmian zachodzących w przyrodzie.Czytanie wiersza D.Gellnerowej  Jesień u fryzjera. Doskonalenie techniki czytania.Odmiana czasowników przez osoby.Zabawa  ten ,ta,to.Utrwalenie pojęć rodzaj żeński ,rodzaj męski, rodzaj nijaki..Słuchanie czytanego przez N.fragmentu opowiadania U.Starka Czy umiesz gwizdać Joanno?Dopisywanie przymiotników do podanych rzeczowników.Układanie i zapisywanie zdań z podanych wyrazów.Ćwiczenia utrwalające pisownię rz po spółgłoskach.

Praca domowa
Karty ćwiczeń strona 26 ćwiczenie 1,2
Karty ćwiczeń strona 27 ćwiczenie 4,5 6
Proszę nauczyć się czytać podręcznik strona 9-Zegary

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no