zajęcia z dnia 25.11.2017

Historia

1) Po powstaniu listopadowym. Wiosna Ludów na ziemiach polskich.

(zagadnienia: represje po upadku powstania listopadowego; działalność spiskowa; powstanie krakowskie; rabacja galicyjska; powstanie wielkopolskie)

Zadanie domowe

Przeczytaj treść zawartą na stronach 70 - 73 podręcznika ("Kultura polska doby romantyzmu") i wykonaj zadania 1-6 str.30-31 w zeszycie ćwiczeń.

Uwaga!

Sprawdzian wiadomości odbędzie się 06 stycznia (z uwagi na to, że 09 grudnia spotykamy się na szkolnej Wigilii). Obowiązuje materiał z podręcznika str. 42- 76. W ramach przygotowania do testu wykonaj zadania 1-6 str.32-33 w zeszycie ćwiczeń.


Język polski
1.Krotki sprawdzian z literatury ...
2.C.d.analizy ,,Balladyny `` 
  Czytanie fragmentów  utworu  z podziałem  na role , z prawidłowym odróżnianiem  didaskalii ...
  Trudne wyrazy : akapit 
                            ironia 
                            neologizm 
                            elf
                            pantomima
3.4. Formy wypowiedzi ustnych : czytanie ze zrozumieniem , zadania krótkiej wypowiedzi , wypowiedż argumentacyjna 
       oraz najważniejszych pisemnych : charakterystyka , opis , sprawozdanie , streszczenie ,recenzja ,plan wydarzeń , rozprawka , opowiadanie , ogłoszenie , zaproszenie , pamiętnik , notatka , list , podanie , prezentacja multimedialna - skrótowy poradnik  ...
Zadanie domowe :
 
1.Napisz list do autora ,,Balladyny `` pamiętając o zasadach  , poradach napisania listu... , powodów  , które  Cię sprowokowaly do napisania listu  , pamiętając o o ponadczasowej tematyce zawartej w utworze ...
2.Proszę o uzupełnienie wszystkich brakujących zadań w zeszycie dyktand , sprawdzianów ...
3.Czytanie wybranej książki z zapisem planu wydarzeń.
 
Szanowni Rodzice :
1. Proszę o sprawdzenie zeszytów  dyktand swoich dzieci i podpis Państwa z datą 
2. Proszę również o sprawdzanie zadań domowych , jest to świetna forma utrwalania wiadomości ...
3. Prosiłabym również  o krótki wpis jaką książkę  , wybraną przez siebie ,czyta obecnie Państwa dziecko , tytuł , rozdział ...   podpis Państwa z datą  w zeszycie tematycznym -głównym, z pozdrowieniami M.Pustkowska

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no