zajęcia z dnia 25.11.2017

Język polski
1.Krotki sprawdzian z literatury ...
2.C.d.analizy ,,Balladyny `` 
  Czytanie fragmentów  utworu  z podziałem  na role , z prawidłowym odróżnianiem  didaskalii ...
  Trudne wyrazy : akapit 
                            ironia 
                            neologizm 
                            elf
                            pantomima
3.4. Formy wypowiedzi ustnych : czytanie ze zrozumieniem , zadania krótkiej wypowiedzi , wypowiedż argumentacyjna 
       oraz najważniejszych pisemnych : charakterystyka , opis , sprawozdanie , streszczenie ,recenzja ,plan wydarzeń , rozprawka , opowiadanie , ogłoszenie , zaproszenie , pamiętnik , notatka , list , podanie , prezentacja multimedialna - skrótowy poradnik  ...
Zadanie domowe :
 
1.Napisz list do autora ,,Balladyny `` pamiętając o zasadach  , poradach napisania listu... , powodów  , które  Cię sprowokowaly do napisania listu  , pamiętając o o ponadczasowej tematyce zawartej w utworze ...
2.Proszę o uzupełnienie wszystkich brakujących zadań w zeszycie dyktand , sprawdzianów ...
3.Czytanie wybranej książki z zapisem planu wydarzeń.
 
Szanowni Rodzice :
1. Proszę o sprawdzenie zeszytów  dyktand swoich dzieci i podpis Państwa z datą 
2. Proszę również o sprawdzanie zadań domowych , jest to świetna forma utrwalania wiadomości ...
3. Prosiłabym również  o krótki wpis jaką książkę  , wybraną przez siebie, czyta obecnie Państwa dziecko , tytuł , rozdział ...   podpis Państwa z datą  w zeszycie tematycznym -głównym, z pozdrowieniami M.Pustkowska

 
Historii
 
Temat- Mała  stabilizacja,  Polska za Gomółki
-  Omówienie sytuacji w Polsce w okresie 1956-68
- Omówienie stosunków Państwo - kościół
- uczniowie oglądają fragmenty Polskiej Kroniki Filmowej z  1966
- Uczniowie pracują z podręcznikiem 
Zadanie
Podręcznik, strona 105 zadanie nr 2, strona nr 106 zadanie nr 4
 
Wybranie uczniowie Mają przygotować krótkie noty biograficzne
 
- Jakub Markulak  - gen. Władysław Anders
- Dawid Willman - gen. Władysław Sikorski
- Marcel Wiśniewski - gen . Stanisław Maczek

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no