zajęcia z dnia 26.01.2019

Analiza i synteza słuchowo­-wzrokowa wyrazów z głoską l. Ćwiczenia doskonalące technikę czytania tekstów na różnych poziomach. Wysłuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka W pracowni malarza.  Nauka pisania liter l, L na podstawie wy­razów lalka, Lena. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat ilustracji i wysłucha­nego tekstu z podręcznika. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych pozio­mach. Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów z głoską ł. przygotowujące do pisania liter ł, Ł. Nauka pisania liter ł, Ł na podstawie wyrazów łata, Łucja.

Praca domowa

Karty ćwiczeń strona 27 ćwiczenie 4,ćwiczenie 1 strona 30

Na następne zajęcia proszę przynieść:

drewnianą łyżkę, plastelinę ,kawałek sznurka, kolorowe szmatki, włóczkę (karty ćwiczeń str23)

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no