zajęcia z dnia 26.01.2019

  1. Doskonalenie techniki czytania tekstów dotyczących sposobów dbania o zdrowie. Głośne czytanie samodzielnie wybranego fragmentu, ze zwróceniem uwagi na znaki przestankowe, płynność i wyrazistość.

  2. “Co jest dobre na przeziębienie?” - wyszukiwanie informacji w podręczniku, dyskusja.

  3. Czytanie wyrazów w z u przedstawionych w podręczniku oraz zapisanie ich w zeszycie.

  4. Czytanie ze zrozumieniem - wykonanie zadania w zeszycie ćwiczeń.

  5. Przypomnienie wiadomości o liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownika. Wyszukiwanie przykładów w klasie (tablica, okno, kredki, zeszyty).

  6. Samodzielne uzupełnienie tabeli w zeszycie ćwiczeń, wspólne sprawdzenie zadania na tablicy.

  7. Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z u. Nazywanie przedmiotów przedstawionych na ilustracji, zapisanie nazw na tablicy oraz w zeszycie.

  8. Konkurs klasowy - “Kto pamięta więcej?” - samodzielne zapisywanie zapamiętanych wyrazów z u.

  9. Wysłuchanie wiersza Jana Brzechwy “Katar”. Wytłumaczenie niezrozumiałych pojęć, omówienie treści.

  10. Ćwiczenia w płynnym czytaniu wiersza, czytanie kolejnych fragmentów tekstu przez wskazanych uczniów, wspólne wypowiadanie powtarzającej się części - “A psik!”.

Praca domowa:

Karty ćwiczeń zadania 3 i 4, str. 7.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no