zajęcia z dnia 26.01.2019

Historia
1.2. C.d. Bolesław Chrobry  , zjazd gnieznieński .
Zaznaczanienie na mapie Gniezna jako pierwszej stolicy Polski i  Krakowa jako drugiej , przeniesionej stolicy Polski  ( po pożarze Gniezna ) .

Zadanie domowe :
Proszę uważnie przeczytać tekst o Bolesławie Chrobrym , podręcznik str.44 - 47
Zeszyt ćwiczeń - ćw.1, 2 , 4 ,5, 8 str.30 -32

J.polski
Czasownik i jego odmiana.
Funkcje czasownika jako część mowy, odmiana czasowników przez liczby i osoby, występowanie w czasie przeszłym, teraźniejszym, przyszłym. Bezokolicznik.
     2. Wyrazy bliskoznaczne - synonimy.
Analiza wiersza “Ewka-Marchewka” K.Pokorska,
funkcje synonimów w tekście,
słownik wyrazów bliskoznacznych - praktyczne korzystanie,
analiza opowiadania “Najwyższa góra świata” A. Onichimowska.

Zad. dom.
zeszyt ćwiczeń s. 24 ćw.1, s.25 ćw. 3, 4, s. 26 ćw. 7.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no