zajęcia z dnia 26.01.2019

Historia
 
Temat: Kto spisywał dzieje Polski? Kronikarze dawnej Polski.

Praca domowa
Ćw. 1- 8 s. 190 dla chętnych, na ocenę celującą (6)

J. polski

Tematy:
1. Co robił śnieg ? Czasownikowe szyfrowanie.
2. Biegane dyktando.
3. W poszukiwaniu przyjaźni. Praca z tekstem.
Zadanie domowe:
Jak mógł czuć się Pax po rozstaniu z chłopcem? Wciel się w rolę lisa i napisz o jego emocjach w pierwszej osobie.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no