zajęcia z dnia 26.10.2019

Jesień w lesie
1. Wysłuchanie wiersza Ryszarda Przymusa „Jeszcze troszkę lata”. Wypowiedzi
U. na temat nadejścia jesieni na podstawie poznanego wiersza, własnych
doświadczeń i obserwacji. Leksykon – wyjaśnienie niezrozumiałych słów i
wyrażeń. Uzupełnianie porównań.
2. Głośne czytanie wiersza Agnieszki Frączek „Cóż… taka praca”. Zmiany w
przyrodzie jesienią – wypowiedzi na podstawie wiersza: Jak było?, Jak jest?
Jak będzie? Nazwy czynności. Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły
czasowników.
3. Głośne czytanie słów piosenki „W kasztanowym mieście”. Kasztanowiec,
jego liście, kwiaty i owoce – prezentacja przyrodnicza.
4. Nauka piosenki „W kasztanowym mieście”.
5. Praca plastyczna - ilustracja do piosenki „W kasztanowym mieście” –
collage i frotage.
6. Warstwy lasu na podstawie prezentacji komputerowej, tekstu i ilustracji w
podręczniku oraz własnych obserwacji. Nazwy zwierząt, roślin, grzyby jadalne
i trujące.
7. Zwierzęta żyjące w Polsce – nazywanie i pisanie nazw na podstawie mapki
ilustracyjnej ze zwróceniem uwagi na wyrazy z rz, ż, ó.
8. Opis zająca z podziałem na elementy składowe opisu - ustnie.
9. Ustny opis wiewiórki według podanego planu.
10.Łączenie zwierząt z odpowiednią warstwą lasu. Uzupełnianie rodziny
wyrazu „las”. Tworzenie zdrobnień ze zwróceniem uwagi na poprawny zapis
wyrazów (utrata dźwięczności spółgłosek).
11. Czym się żywią mieszkańcy lasu? Zwierzęta roślinożerne ,
mięsożerne i wszystkożerne. Czytanie ze zrozumieniem zdania zapisanego
wspak. Otaczanie kolorowymi pętlami zdjęć zwierząt zgodnie z podanym
warunkiem.
12. Łańcuch pokarmowy - wyjaśnienie pojęcia, tworzenie łańcucha.
13. Sowa – wykonanie pracy plastycznej zgodnie z instrukcją.
14. Tropimy ortografię – głośne czytanie wybranych wierszy ortograficznych
Marcina Brykczyńskiego. Omówienie pisowni wyrazów z ó.
15. Wypowiedzi uczniów na temat wysłuchanego tekstu Wojciecha Mikołuszki
„Kłusownictwo”, własnych spostrzeżeń i obserwacji. Leksykon – wyjaśnienie
znaczenia wyrazów: leśnik.
16. Recytacja wiersza „W samym sercu Europy” i polskie tańce – utrwalanie.

Praca domowa
Nauczyć się pięknie czytać wiersz A. Frączek (w zeszycie). Podkreślić w wierszu
czasowniki.
ćw. 4, ćw.5 s. 37(do zeszytu), ćw. 3 s. 38, ćw. 5 s. 39, ćw. 1 i 4 s. 41, ćw. 11 s. 43

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no