zajęcia z dnia 26.10.2019

1. Wyjaśnienie znaczenia wyrazu charakter.
2. Wielozdaniowe wypowiedzi  U. na temat własnych zalet i wad.
3. Głośne czytanie wiersza Igora Sikiryckiego Zoologiczny talent z uwzględnieniem właściwej intonacji i interpunkcji.
4. Piszemy poprawnie – utrwalenie pisowni wyrazów z ó w zakończeniach -ów, -ówka, -ówna.
5. Czytanie ze zrozumieniem fragmentu tekstu Magda opowiada o sobie z książki Krystyny Kleniewskiej-Kowaliszyn Magda, Paweł i Ty.
6. Wypowiedzi U. na temat przeczytanego tekstu.
7. Opisywanie wyglądu dziewczynki oraz cech jej charakteru.
8. Układanie i zapisywanie zdań opisujących siebie na podstawie zgromadzonego słownictwa.
9. Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat wyglądu ludzi, koloru skóry, oczu i włosów na podstawie przeczytanego tekstu Dlaczego się różnimy?,  ilustracji i własnych doświadczeń.
10. Tropimy gramatykę – utrwalenie wiadomości o rzeczowniku.
11. Rodzaje rzeczowników.
12. Słuchanie ze zrozumieniem fragmentu opowiadania Elizy Piotrowskiej Żółte kółka. Mam na imię Inna.
13. Rozmowa na temat bohaterki opowiadania.
14. Wyszukiwanie i odczytywanie odpowiednich fragmentów tekstu świadczących o tym, czym różniła się Inna od pozostałych dzieci.
15. Próba odpowiedzi na pytanie: „Czym różnimy się od innych?”
16. Uzupełnianie zdania czasownikami w czasie przeszłym.

ZADANIE DOMOWE
Zad 1 str 28, zad. 3 i 4 str 30,31

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no