zajęcia z dnia 27.10.2018

Temat: Moja Ojczyzna - Polska

1. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu G. Kasdepkego „Moje podwórko, mój wszechświat” z wyjaśnieniem niezrozumiałych słów i wyrażeń.

2. Rozpoznawanie krajobrazów Polski na ilustracjach w podręczniku. Rozmowa o Polsce, wspólne zdjęcie z tortem urodzinowym dla Niepodległej Polski.

3. Piękno ziemi ojczystej na podstawie wysłuchanych nagrań wierszy o Polsce : „Słowa ojczyste”, „Piękna jest nasza ziemia”,  wspólna recytacja wierszy „Mówię po polsku”, „To jest Polska”, „Katechizm polskiego dziecka.”

4. Śpiewanie piosenki „Nasze polskie ABC”.

5. Opisywanie symboli narodowych: godła i flagi.

6. Przypomnienie hymnu narodowego oraz właściwej postawy w czasie jego śpiewania i słuchania.

7. Uzupełnianie tekstu wyrazami z ramki.

8. Rysowanie po śladzie konturów orła, kolorowanie  tła godła.

9. Uzupełnianie zdań o miejscu swojego zamieszkania. Podpisywanie zdjęć wyrazami.

10. Wskazywanie na mapie i podawanie nazw rzek oraz miast Polski. Zabytki stolicy. Uzupełnianie zdań nalepkami i wyrazami z ramki. Podpisywanie ilustracji wyrazami z ramki. Wielka litera w nazwach mieszkańców kraju, nazwach zabytków.

11. Przepisywanie zdania o Warszawie do zeszytu.

12. Niesamowite budowle na podstawie wysłuchanego tekstu „Słynne budowle”.

13.  Doskonalenie czytania tekstów na różnych poziomach.

14. Czytanie ze zrozumieniem. Wskazywanie nazw ludzi i rzeczy. Dopasowanie zdań do ilustracji.

15. Bawimy się z Noni - układanie historyjki z podanymi wyrazami do ilustracji.

16. Czytanie zdań na temat ulubionej pory roku z próbą argumentacji, uzupełnianie naklejkami cech pór roku.

17.  Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu. Analiza i synteza wyrazów z .  

18. Nauka pisania dwuznaków dż, Dż na podstawie wyrazów dżem, Andżelika.

19. Znaczenie właściwego odżywiania się, przygotowywanie zdrowego śniadania, ograniczanie słodyczy.

20. Jesienny spacer – rozpoznawanie drzew, zbieranie liści klonu, brzozy. Zabawy dowolne na podwórku.

21. Budowa rośliny zielnej – uzupełnianie ilustracji podanymi wyrazami.

22.  Jesienny bukiet z liści – praca plastyczna, frotaż.

Praca domowa
Czytać P. s. 34, K. s. 79, uzupełnić pracę w zeszycie.
Karty ćwiczeń cz.5
ćw. 3 s.9, ćw.1,2 s. 18, ćw. 3 s.23, s. 32, 34, dokończyć ćw. 1, 2 s.44
Przynieść liście drzew, klej.

Włączamy się w ogólnoświatową akcję.W sobotę 3 listopada 2018 odbędzie się w naszej szkole – Bieg Niepodległości 1918


W szkole odbywa się bieg dla każdej grupy wiekowej na dystansie 1918 metrów. ZAPRASZAMY DO BIEGU TAKŻE RODZICÓW.

Dzieci powinny być ubrane na sportowo, adekwatnie do pogody i o ile jest to możliwe proszę przynieść flagi, koszulki, szaliki czy czapeczki w polskich barwach.

O godz. 10.00 bieg rozpoczynają najmłodsi – przedszkole oraz klasy 1-3.

Uczniowie zostawiają plecaki w klasie i stawiamy się w holu głównym; dzieci mają mieć już przyczepione samoprzylepne numery startowe , które otrzymają od wychowawcy.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no