zajęcia z dnia 27.10.2018

 1. Próba z klasą II a.

 2. Uzupełnianie wizytówki z uwzględnieniem pisowni wielkiej litery w imionach i nazwiskach.

 3. Układanie, odczytywanie i zapisywanie zdań z rozsypanki sylabowej.

 4. Czytanie ze zrozumieniem, tworzenie i zapisywanie związków wyrazowych.

 5. Wypowiedzi o morzu jako miejscu wypoczynku i pracy na podstawie ilustracji oraz doświadczeń U.

 6. Utrwalenie pisowni wielkiej litery w nazwach miejscowości.

 7. Rysowanie oburącz po śladzie.

 8. Przeliczanie i zaznaczanie liczby głosek w wyrazach.

 9. Wskazywanie liter oznaczających samogłoski i spółgłoski

 10. Tropiciele wiedzy – Latarnie morskie.

 11. Wypowiedzi na temat tekstu.

 12. Wskazywanie w wyrazach liter oznaczających samogłoski i spółgłoski.

 13. Wysłuchanie tekstu Znowu razem z cyklu „Listy od Hani i Henia”.

 14. Przypomnienie i utrwalenie kolejności  liter w polskim alfabecie.

 15. Ulica Ciekawych Wyrazów – alfabet, katalog w bibliotece.

 16. Łączenie kolejnych liter alfabetu.

 17. Podpisywanie obrazków, kolorowanie pierwszych liter w podpisach pod obrazkami i numerowanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.

 18. Piszemy poprawnie – wyrazy z ó niewymiennym.

 19. Tworzenie planu dnia.

 20. Gimnastyka oka i języka.

 21. Utrwalenie pisowni imion i nazwisk wielką literą.

 22. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

Zad domowe.
Tropiciele stare wydanie
str.9 zad 2 i 3,  str 10 zad 4 i 5
Nowi Tropiciele nowe wydanie
str.9 zad 2 i 3 str 10 zad 4 i 5

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no