zajęcia z dnia 28.04.2018

Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości. Stalinizm, Odwilż 1956, Wydarzenia marcowe 1968
 
Oś czasu , od 1944 do 1968
 
Dziękuje wszystkim uczniom za aktywność a w szczególności Oli, Roksanie i Dawidowi
 
Przypominam ze na następne zajęcia zaplanowany jest test. Proszę o przyswojenie sobie skrótów np: ORMO lub WIN, itp. Proszę o utrwalenie sobie nazwisk postaci, ktore były omawiane na lekcjach. 
 

J. polski

1.Omówienie wyników testu . Wspólne uzgodnienie ostatecznego  tytułu opowiadania klasowego i uwagi do opowiadania .
2. Omówienie epoki Romantyzmu - epoki buntu . Powody buntu , główni przedstawiciele tej epoki : Adam Mickiewicz , Juliusz Słowacki , Zygmunt Krasiński i ich powody emigracji .
3.4. Najważniejsze wiadomości o epopei narodowej ,, Pan Tadeusz `` Adama Mickiewicza 
       Budowa utworu  -  składa się z 12 ksiąg ,  pisanych wierszem trzynastozgłoskowym .
    Opis kultury szlacheckiej , tradycji , obyczajów , piękna  przyrody na Litwie oraz wydarzeń historycznych .
    Trzy ważne wątki w utworze :
     -miłość Tadeusza i Zosi 
     -spór między Sędzią a Hrabią o prawo własności do ruin zamku w Horeszkowie 
     - działalność Księdza Robaka 
    Postać Napoleona i oczekiwania Polaków.
Zadanie domowe :
Wypisz w zeszycie - dział : Trudne wyrazy  znaczenie  pojęcia - epopeja narodowa.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no