zajęcia z dnia 28.04.2018

1. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat konstruowania robota na podstawie ilustracji i tekstu czytanego przez N.
2. Recykling jako wykorzystanie surowców wtórnych.
3. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoską r.
4. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania liter r, R.
5. Nauka pisania liter r, R na podstawie wyrazów robot, Radek.
6. Doskonalenie czytania tekstów na różnych poziomach.
7. Analiza wzrokowo-słuchowa wyrazów z literami r, R.
8. Czytanie paradygmatów ra,ro,ru,ri,re,ry.
9.Wykonanie robota z surowców wtórnych
10. Wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu i ilustracji.
11.Ćwiczenia przygotowujące do wprowadzenia liter f, .
12. Analiza i synteza wyrazów z głoską f.
13.Nauka czytania wyrazów z literami f, F.
14. Czytanie paradygmatów fa,fo,fu,fi,fe,fy.
15.  Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania liter f, F.
16. Nauka pisania liter f, F na podstawie wyrazów foka, Franek.17. Czytanie wyrazów, przeliczanie w nich liter.
ZADANIE DOMOWE
Ćwiczenia liter  zapisanych w zeszytach domowych.

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no