zajęcia z dnia 28.04.2018

Tropimy ortografię -nie- z różnymi częściami mowy.Czytanie wierszy-rymowanek wyjaśniających  zasadę  pisowni  nie.Powtórzenie i utrwalenie wiadomości gramatycznych.Polscy nobliści.

Poznanie sylwetki Alfreda Nobla. Wypowiedzi uczniów na temat przeczytanego tekstu. Rozpoznawanie czasowników i liczebników w tekście. Pisownia wyrazów

z „ą”, „ę” w zakończeniach.

Praca domowa

Uzupełnij wyrazy w zdaniach literami ą,ę,om,em,on,en i przepisz ten tekst do zeszytu.

Proszę nauczyć się czytać-Groźny groch-podręcznik strona 73

PROSZĘ PRZYNIEŚĆ  CZĘŚĆ  5 PODRĘCZNIK ,KARTY ĆWICZEŃ

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no