zajęcia z dnia 28.04.2018


Temat: Nasza planeta Ziemia
– wdrażanie dzieci do poszanowania i ochrony środowiska.
Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką "Dzień dobry, dzień dobry"
2. Wprowadzenie do zajęć. Rozmowa o układzie słonecznym.
3. Rozwiązywanie zagadek związanych z kosmosem
4.Zabawa – doświadczenie uświadamiające, w jaki sposób Ziemia krąży wokół Słońca, (własnej osi
(doba); oraz pory dnia w zależności od oświetlania Ziemi (dzień i noc).
5.Zabawa ruchowa ”Dzień – noc”:
6. Zainteresowanie tematem zajęć- Dlaczego Ziemia płacze? -
7.Swobodne wypowiedzi dzieci na temat niszczycielskiej działalności człowieka. (praca z planszami)
8. Jak możemy pomóc Ziemi?
10. Wykonanie pracy plastycznej- Nasza planeta w układzie słonecznym
11. Zabawy na podwórku przedszkolnym
12. Zakończenie – Quiz

Temat: Nasza planeta Ziemia
– wdrażanie dzieci do poszanowania i ochrony środowiska.
Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką "Dzień dobry, dzień dobry"
2. Wprowadzenie do zajęć. Rozmowa o układzie słonecznym.
3. Rozwiązywanie zagadek związanych z kosmosem
4.Zabawa – doświadczenie uświadamiające, w jaki sposób Ziemia krąży wokół Słońca, (własnej osi
(doba); oraz pory dnia w zależności od oświetlania Ziemi (dzień i noc).
5.Zabawa ruchowa ”Dzień – noc”:
6. Zainteresowanie tematem zajęć- Dlaczego Ziemia płacze? -
7.Swobodne wypowiedzi dzieci na temat niszczycielskiej działalności człowieka. (praca z planszami)
8. Jak możemy pomóc Ziemi?
10. Wykonanie pracy plastycznej- Nasza planeta w układzie słonecznym
11. Zabawy na podwórku przedszkolnym
12. Zakończenie – QuizTemat: Nasza planeta Ziemia
– wdrażanie dzieci do poszanowania i ochrony środowiska.
Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką "Dzień dobry, dzień dobry"
2. Wprowadzenie do zajęć. Rozmowa o układzie słonecznym.
3. Rozwiązywanie zagadek związanych z kosmosem
4.Zabawa – doświadczenie uświadamiające, w jaki sposób Ziemia krąży wokół Słońca, (własnej osi
(doba); oraz pory dnia w zależności od oświetlania Ziemi (dzień i noc).
5.Zabawa ruchowa ”Dzień – noc”:
6. Zainteresowanie tematem zajęć- Dlaczego Ziemia płacze? -
7.Swobodne wypowiedzi dzieci na temat niszczycielskiej działalności człowieka. (praca z planszami)
8. Jak możemy pomóc Ziemi?
10. Wykonanie pracy plastycznej- Nasza planeta w układzie słonecznym
11. Zabawy na podwórku przedszkolnym
12. Zakończenie – Quiz

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no