zajęcia z dnia 28.04.2018

Temat: Upodobania wiosny.
1. Spotkanie z Bratkiem – wysłuchanie „Bajki o tym, jak miło jest sprawić komuś radość i przygotować rękę do
pisania”. Ćwiczenia rozluźniające ręki.
2. Głośne indywidualne i zbiorowe czytanie tekstów z poznanymi literami.
3. Wiosenne porządki na podstawie wiersza S. Łukasik „Upodobania wiosny”.
4. Wiosna na łące, w sadzie, ogrodzie - wiosenne zjawiska przyrodnicze na łące, w lesie, sadzie na podstawie
doświadczeń własnych, ilustracji i prezentacji komputerowej. Rozmowa na temat pielęgnacji, rodzajów roślin i
warunków potrzebnych do rozwoju roślin. Dorysowywanie brakujących elementów.
5. Budowa drzewa i krzewu – podobieństwa i różnice, nazywanie elementów roślin.
6. Kwitnące krzewy i drzewa. Rośliny na łące i polu – rozpoznawanie na ilustracji, słuchanie i kończenie
rymowanek o kwiatach. Rozpoznawanie polskich wiosennych kwiatów chronionych. Kolorowanie kwiatu
przebiśniega na podstawie wzoru.
7. Przepisywanie wyrazów i zdań ze zwróceniem uwagi na budowę zdania, łączenie liter w wyrazie. Pisanie cyfr
po śladzie.
8. Strażacy w akcji – wysłuchanie i wielozdaniowe wypowiedzi na temat lektury Cz. Janczarskiego „Jak Wojtek
został strażakiem”. Cechy strażaka. Co robi strażak – wymienianie, pokazywanie, odgadywanie nazw
czynności. Zapoznanie dzieci z numerem alarmowym 112.
9. Wprowadzenie liter s, S jak smok, Stefan. Pisanie liter i wyrazów, łączenie sylab w wyrazy.
10. Powroty ptaków. Słuchanie wierszy o ptakach i ich gniazdach, rozpoznawanie ptaków na ilustracjach.
Słuchanie i śpiewanie piosenek o wiośnie. Zabawa ruchowa - naśladowanie głosów i ruchów zwierząt z
piosenki „Kle, kle, boćku”.
11. Wprowadzenie liter z jak zegar, Zenek. Nauka pisania liter.
12. Wykonanie zakładki do książki – ozdabianie kwiatami.
13. Wprowadzenie liter r, R jak rak, Romek. Nauka pisania liter.
14. Rozmowa na temat zbliżających się świąt i uroczystości majowych.

Praca domowa
Napisz litery i wyrazy podane w zeszycie. Ucz się łączenia liter.
Naucz się piosenki „Kle, kle boćku”.
Czytaj głośno s.77 i 80.
W ćwiczeniach cz. 3 wykonaj te zadania, których nie zdążyłeś zrobić na lekcji.
Litera z – ćw. na s. 4-7
Litera r – ćw. na s. 8 – 10, ćw. 3 s.14
Litera s – ćw. s.46 – 48 oraz ćw. 5 i 6 s.49
dla chętnych ćw. 5, 6 s.15, ćw. 15 s.73
Na następne zajęcia, jeśli ktoś ma, może przynieść lekturę „Pilot i ja” A. Bahdaja.
Na następne zajęcia, jeśli ktoś ma, może przynieść lekturę „Pilot i ja” A. Bahdaja.vTemat: Upodobania wiosny.
1. Spotkanie z Bratkiem – wysłuchanie „Bajki o tym, jak miło jest sprawić komuś radość i przygotować rękę do
pisania”. Ćwiczenia rozluźniające ręki.
2. Głośne indywidualne i zbiorowe czytanie tekstów z poznanymi literami.
3. Wiosenne porządki na podstawie wiersza S. Łukasik „Upodobania wiosny”.
4. Wiosna na łące, w sadzie, ogrodzie - wiosenne zjawiska przyrodnicze na łące, w lesie, sadzie na podstawie
doświadczeń własnych, ilustracji i prezentacji komputerowej. Rozmowa na temat pielęgnacji, rodzajów roślin i
warunków potrzebnych do rozwoju roślin. Dorysowywanie brakujących elementów.
5. Budowa drzewa i krzewu – podobieństwa i różnice, nazywanie elementów roślin.
6. Kwitnące krzewy i drzewa. Rośliny na łące i polu – rozpoznawanie na ilustracji, słuchanie i kończenie
rymowanek o kwiatach. Rozpoznawanie polskich wiosennych kwiatów chronionych. Kolorowanie kwiatu
przebiśniega na podstawie wzoru.
7. Przepisywanie wyrazów i zdań ze zwróceniem uwagi na budowę zdania, łączenie liter w wyrazie. Pisanie cyfr
po śladzie.
8. Strażacy w akcji – wysłuchanie i wielozdaniowe wypowiedzi na temat lektury Cz. Janczarskiego „Jak Wojtek
został strażakiem”. Cechy strażaka. Co robi strażak – wymienianie, pokazywanie, odgadywanie nazw
czynności. Zapoznanie dzieci z numerem alarmowym 112.
9. Wprowadzenie liter s, S jak smok, Stefan. Pisanie liter i wyrazów, łączenie sylab w wyrazy.
10. Powroty ptaków. Słuchanie wierszy o ptakach i ich gniazdach, rozpoznawanie ptaków na ilustracjach.
Słuchanie i śpiewanie piosenek o wiośnie. Zabawa ruchowa - naśladowanie głosów i ruchów zwierząt z
piosenki „Kle, kle, boćku”.
11. Wprowadzenie liter z jak zegar, Zenek. Nauka pisania liter.
12. Wykonanie zakładki do książki – ozdabianie kwiatami.
13. Wprowadzenie liter r, R jak rak, Romek. Nauka pisania liter.
14. Rozmowa na temat zbliżających się świąt i uroczystości majowych.
Praca domowa
Napisz litery i wyrazy podane w zeszycie. Ucz się łączenia liter.
Naucz się piosenki „Kle, kle boćku”.
Czytaj głośno s.77 i 80.
W ćwiczeniach cz. 3 wykonaj te zadania, których nie zdążyłeś zrobić na lekcji.
Litera z – ćw. na s. 4-7
Litera r – ćw. na s. 8 – 10, ćw. 3 s.14
Litera s – ćw. s.46 – 48 oraz ćw. 5 i 6 s.49
dla chętnych ćw. 5, 6 s.15, ćw. 15 s.73
Na następne zajęcia, jeśli ktoś ma, może przynieść lekturę „Pilot i ja” A. Bahdaja.

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no