Zajęcia z dnia 28.08.2016

Wakacyjne wspomnienia. Posługiwanie się ze zrozumieniem określeniami głoska, litera, sylaba, wyraz. Doskonalenie umiejętności czytania na różnych poziomach. Czytanie i przepisywanie wyrazów. Pisanie dwuznaków rz, dz . Pisanie po śladzie. Czytanie wyrazów z dwuznakami.

Praca domowa

Zeszyt do ćwiczeń w pisaniu strona - 58, 60, 61

*

Bardzo proszę przynieść na następne zajęcia:

karty ćwiczeń część 4

karty ćwiczeń część 5

zeszyt do ćwiczeń w pisaniu

zeszyt do pisania

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no