Zajęcia z dnia 28.08.2016

JĘZYK POLSKI

Tematy:

Lekcja organizacyjna.

Poznajmy się...

Co to jest teatr?

Praca domowa

Nauczyć się ładnie czytać tekstu z podręcznika str. 12-13 od akapitu "Dziękuję"

Praca plastyczna tematycznie związana z teatrem. Dla chętnych.

Cele lekcji:

- rozwijanie sprawności uważnego słuchania

- czytanie głośne i ciche,  zdobywanie świadomość języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji

 - wyciąganie wniosków wynikających z przesłanek zawartych w tekście 
 

- rozpoznawanie znaczenia niewerbalnych środków komunikowania się (gest, wyraz twarzy, mimika, postawa ciała)w prezentowanych scenkach

- dostosowywanie sposobu wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu (przedstawianie się, używanie słów: dziękuję, proszę,   przepraszam)

- gromadzenie słownictwa związanego z teatrem, tworzenie mapy myśli.

*

Przypominam, że na następnych zajęciach rozstrzygnięty będzie konkurs, nagrodą w którym jest bezpłatna wejściówka na przedstawienie teatralne "GREGER GRINEBITER"w

OPEN WINDOW THEATRE.

Proszę również, aby dzieci poświęciły 10-15 minut dziennie na głośne czytanie tekstów w języku polskim.

Pozdrawiam Beata Glondalska

HISTORIA

1. Co to jest historia?

2. Oś czasu.

Zadanie domowe:

Obecny, 2016 rok jest n.e. czy p.n.e (na osi czasu).

 

Forening Sammen i Bergen

Lyshovden skole

Lillehatten 3
Fyllingsdalen
5148 Bergen
+47 46225267 sammenibergen@gmail.com
www.polskaszkolawbergen.no